Välkommen till vår hemsida

Björkö är till ytan den näst största ön i Öckerö kommun med stora orörda områden. Här finns en artrik flora med blåsippor, vitsippor och gullvivor som vanliga inslag om våren. Strövområdena bjuder besökaren på såväl öppna hagmarker som skyddande skog och släta berghällar. Idag bor ca 1500 personer på ön men under årens lopp har antalet invånare varierat. Under sista kvartalet av 1700-talet fanns det sammanlagt sexton sillsalterier och trankokerier på Björkö. Fisket utgjorde då basen för invånarnas försörjning. Idag får björköborna sin huvudsakliga inkomst från andra näringar.

  Björkö Hembygdsförening vill värna och vårda hembygdens unika miljö och historia genom att föra detta kulturarv vidare till kommande generationer. Besökare är hjärtligt välkomna till vår Hembygdsgård. Här visas den gamla skolsalen som den såg ut förr. Här finns samlingar av fotografier och bruksföremål från äldre tid. Björkös militära historia från andra världskriget finns också dokumenterad. På övervåningen finns en vävstuga. Vi har öppet sommartid lördagar klockan 14.00 till 17.00. Under andra tider kan du eller en grupp få en visning av skolan om du tar kontakt med Carina Larsson.

  Skulle det inte passa dig med de tider som Hembygdsgården är öppen, så gör gärna ett besök på Björkö ändå. Du kommer att mötas av en genuin hamn med både ishus, fiskekaj och gästhamn med blå flagg. Dessutom finns det restauranger, skeppshandel, livsmedelsbutik, promenadstigar och möjlighet till salta bad. Och ett gott gemyt. Välkommen!

 

Vi samarbetar med Studieförbundet Vuxenskolan (SV) kring Studiecirklar och andra arrangemang under året. Aktuellt nu är "Fotodokumentation" (ansv. Ritha Nodesjö) och "Äldre hus på Björkö" (ansv. Roy Andreasson, Rolf Samuelsson, Bengt Knutsson, Sven Johansson och Claes Barlind). Syftet är att lära oss mer om vår hembygd med hjälp av foton och bruksföremål från förr samt om de byggnader som finns på ön. Detta arbete har bland annat bidragit till en del utställningar genom åren samt underlag för skrifter.

AKTUELLT

 

 Vi ses på Facebook

                              
 
                              *
 

            

Vi fortsätter med våra Tisdagsträffar mellan 10 och 12 i Hembygdsgården där vi  pratar om, scannar och arkiverar gamla foton. Kaffe  och fika förstås. Välkomna!
 

                        *