Falken vid Björkö ångbåtsbrygga 1953. Byggd 1891. I trafik 1938-64.

Falken vid Björkö ångbåtsbrygga 1953. Byggd 1891. I trafik 1938-64.