Munin upplagd på land i Karlsborg. Skrotad 2010.

Munin upplagd på land i Karlsborg. Skrotad 2010.