Regent vid Öckerö ångbåtsbrygga 1956. Byggd 1889. I trafik 1936-69.

Regent vid Öckerö ångbåtsbrygga 1956. Byggd 1889. I trafik 1936-69.