Tärnan i Björkö hamn 1952. Byggd 1896. I trafik 1952-77.

Tärnan i Björkö hamn 1952. Byggd 1896. I trafik 1952-77.