Tärnan i Strömsund 2008. K-märkt av Sjöhist. museet 2013.

Tärnan i Strömsund 2008. K-märkt av Sjöhist. museet 2013.