FOTODATABAS

Här kommer du att hitta fotografier från förr: Porträttfoton, parfoton, bröllopsfoton, gruppfoton, etc. Databasen kommer att uppgraderas löpande och är till viss del interaktiv, d.v.s. du kan lämna upplysningar om en person eller personer som finns exponerade. I själva verket är detta helt nödvändigt för att databasens innehåll skall bli så korrekt som möjligt. De första stegen har tagits.

 Till Databasen!