Länkskafferi

Hembygdsprojekt 1984. Öckeröarnas historia

I denna delrapport finns bl.a. lokala benämningar på platser, vikar och öar kring och på Björkö, uttryck på ömål och 12 djuplodande intervjuer med kvinnor från Björkö. En verklig kulturskatt! (107s.)

Från Dåtid till Nutid

Glimtar ur Öckerööarnas historia. När inlandsisen drog sig tillbaka och öarna steg ur havet skapade det rika fisket och de goda jaktmöjligheterna utomordentliga förutsättningar för en bosatt befolkning. Denna skrift beskriver episoder ur de tio öarnas historia som under många århundraden legat i skärningspunkten för den nordiska historien. Gediget urval! (73s.)

Det Svenska långafisket vid Shetland

Infört i Lysekilsposten 3 januari 2011. Det bohuslänska storfisket, dvs fiske med storbackor, har en lång historia. Det fick också stor betydelse för kustsamhällenas ekonomiska och sociala liv.

SHF  

Sveriges Hembygdsförbund (SHF) ger stöd och service till lokala hembygdsföreningar och regionala hembygdsförbund i arbetet med kulturarvet. Man företräder också hembygdsrörelsens intressen i kontakter med myndigheter och beslutsfattare och samarbetar med andra folkrörelser. Fler än 2000 föreningar är anslutna!

BHF

Bohusläns Hembygdsförbund (BHF) är en paraplyorganisation för nära 100 kulturarvsföreningar i Bohuslän och delar av f.d. Göteborgs och Bohus län. BHF arbetar för att stödja, synliggöra och utveckla natur- och kulturarvet.

Öckerööarnas släktforskarförening

Mycket professionell och omfångsrik sajt för släktforskare och hembygdsintresserade. Här finner du bl.a kyrkböcker, mantalslängder, kartor och fotografier i digitaliserad form. Dessutom en del intressanta artiklar.

Digitalt museum

är en databas innehållande fotografier från både äldre och nyare tid. Kategoriindelning och sökfunktion underlättar. 1,9 miljoner foton!

Skärgårdsbåtar

Mycket omfattande databas med detaljerad information om varje båt, exempelvis "våra" skärgårdsbåtar. Vid sajten: Välj begynnelsebokstav!

Fiskebåtar.se

Facebooksida om företrädesvis bohuslänska fiskebåtar. Nu- och Dåtid.