Om oss

Björkö Hembygdsförening bildades 1988 och har sitt säte i öns äldsta skolhus byggt i slutet av 1800-talet. Vi har tagit på oss ansvaret

 

  att sköta den den gamla skolbyggnaden som är hembygdsmuseum och vävstuga

  att intervjua och dokumentera äldre öbors historia

  att samla in fotografier och sätta dem i ett lokalhistoriskt sammanhang

  att dokumentera militärens och Kustartilleriets påverkan på ön under krigs- och fredstid

  att dokumentera fiskets historia

  att vårda de fornminnen som finns

  att arbeta för öppna landskap

  att hålla hembygdsmuseet öppet för allmänheten 

 

Vi vill gärna se dig som medlem i vår Hembygdsförening. Medlemsavgiften är 150 kr/år (eller 200 kr för familj) och insättes på plusgiro 668315-5 eller Swishnummer 1233887569. Ange ditt namn eller familj!

 

Verksamhetsplan för Björkö hembygdsförening 2018

Björkö hembygdsförening ska arbeta med att värna och vårda hembygdens miljö, dess kulturarv och föra detta vidare till kommande generationer. Föremål som föreningen mottager dokumenteras och katalogiseras. Byggnaden ska underhållas och repareras.

  

Under verksamhetsåret 2018 ska hembygdsföreningen dessutom:

 

   Fortsätta ha öppet hus under juni, juli och augusti

    Anordna om äggostensdag och julmarknaden i hamnen.

   Ha vävstugan öppen för gamla och nya deltagare.

   Byta västra fönstret i andra våningen.

   Fortsätta att sköta, sortera och katalogisera foton.

   Fortsätta att scanna gamla foton, samt lägga in dem i databasen som nås via vår hemsida.

   Fortsätta att intervjua björköbor om vår historia.

   Fortsätta att dokumentera gamla hus och deras ägare.

   Tryck av almanackor med motiv från Björkö.

   Samla in gamla recept och sammanställa till ett häfte.

   Start av två studiecirklar. Inventering av foton och hus.

   Inbjuda unga att deltaga i utställningar och andra engagemang i BHF.

 

Styrelse 2018

Ordförande Majlis Lysell

Sekreterare Carina Larsson

Kassör Ritha Nodesjö

Rolf Samuelsson

Lena Kihlman

Roy Andreasson

Oskar Oskarsson

Anders Knutsson

Viviann Asserfors

Sven Johansson

Lars-Gösta Alsterberg

Bengt Knutsson

Sonny Knutsson hedersledamot