Om oss

Björkö Hembygdsförening bildades 1988 och har sitt säte i öns äldsta skolhus byggt i slutet av 1800-talet. Vi har tagit på oss ansvaret

 

  att sköta den den gamla skolbyggnaden som är hembygdsmuseum och vävstuga

  att intervjua och dokumentera äldre öbors historia

  att samla in fotografier och sätta dem i ett lokalhistoriskt sammanhang

  att dokumentera militärens och Kustartilleriets påverkan på ön under krigs- och fredstid

  att dokumentera fiskets historia

  att vårda de fornminnen som finns

  att arbeta för öppna landskap

  att hålla hembygdsmuseet öppet för allmänheten 

 

Vi vill gärna se dig som medlem i vår Hembygdsförening. Medlemsavgiften är 150 kr/år (eller 200 kr för familj) och insättes på plusgiro 668315-5 eller Swishnummer 1233887569. Ange ditt namn eller familj!

 

Verksamhetsplan för Björkö hembygdsförening 2019

Under verksamhetsåret 2019 ska hembygdsföreningen:
Fortsätta ha öppet hus under juni, juli och augusti.
Anordna äggostensdag och julmarknaden i hamnen.
Ha vävstugan öppen för gamla och nya deltagare.
Byta västra fönstret i andra våningen.
Fortsätta med studiecirkeln på tisdagar där vi ska scanna, identifiera och dokumentera gamla
fotografier.
Lägga ut fotografier i en databas som nås via Hembygdsföreningens hemsida.
Fortsätta att scanna gamla foton, samt lägga in dem i databasen som nås via vår hemsida.
Fortsätta att intervjua björköbor om vår historia.
Att i studiecirkelform dokumentera gamla hus och deras ägare och sammanställa detta i en bok.
Tryck av almanackor med motiv från Björkö.
Samla in gamla recept och sammanställa till ett häfte.
Fortsätta att vårda och katalogisera skänkta föremål och dokument.
Arbeta med unga personer och fånga deras intresse för hembygdens historia i projektet Hembygd
2.0.
Samarbeta och bilda nätverk med andra hembygdsföreningar i Öckerö kommun.
Delta i Björkö Samverkansgrupp och där samarbeta med föreningar, företag och kyrkor på Björkö.
Detta för att göra Björkö attraktivt för dess innevånare och turister.
Deltaga i Öckerö kommuns workshop gällande vår natur och kulturarv.
Deltaga i Västerhavsveckan, Sea Food festivalen i Björkö hamn.
Fortsätta ansöka om bidrag hos Studieförbundet Vuxenskolan.

 

 

 

Styrelse 2019

Carina Larsson        ordförande

Ritha Nodesjö

Rolf Samuelsson

Roy Andreasson

Oskar Oskarsson      vice ordförande

Anders Knutsson

Viviann Asserfors

Sven Johansson        kassör

Lars-Gösta Alsterberg

Bengt Knutsson        sekreterare

Majlis Lysell