Om oss

Björkö Hembygdsförening bildades 1988 och har sitt säte i öns äldsta skolhus byggt i slutet av 1800-talet. Vi har tagit på oss ansvaret

 

  att sköta den den gamla skolbyggnaden som är hembygdsmuseum och vävstuga

  att intervjua och dokumentera äldre öbors historia

  att samla in fotografier och sätta dem i ett lokalhistoriskt sammanhang

  att dokumentera militärens och Kustartilleriets påverkan på ön under krigs- och fredstid

  att dokumentera fiskets historia

  att vårda de fornminnen som finns

  att arbeta för öppna landskap

  att hålla hembygdsmuseet öppet för allmänheten 

 

Vi vill gärna se dig som medlem i vår Hembygdsförening. Medlemsavgiften är 150 kr/år (eller 200 kr för familj) och insättes på plusgiro 668315-5 eller Swishnummer 1233887569. Ange ditt namn eller familj!

 

Verksamhetsplan Björkö hembygdsförening 2020

Björkö hembygdsförening ska arbeta med att värna och vårda hembygdens miljö, dess kulturarv

och föra detta vidare till kommande generationer. Föremål som föreningen mottagit dokumenteras

och katalogiseras. Byggnaden ska underhållas och repareras.

Under verksamhetsåret 2020 ska hembygdsföreningen dessutom:

Fortsätta ha öppet hus under juni, juli och augusti.

Anordna Äggostens dag samt Adventsträff i hamnen.

Deltaga i Västerhavsveckan.

Ha vävstugan öppen för gamla och nya deltagare.

Fortsätta med studiecirkeln på tisdagar där vi ska scanna, identifiera och dokumentera personer

och miljöer på gamla fotografier.

Fortsätta med studiecirkeln ”Husboken” som omfattar hus på Björkö fram till andra världskriget och

sammanställa detta i en bok.

Fortsätta med studiecirkeln ”Sånggruppen” som kan uppträda med nya och gamla sånger vid olika

tillställningar.

Fortsätta med Hembygd 2.0, visualisera i kortform via kortare videoinslag eller via typ Storytelling.

Fortsätta undersöka möjlighet till sjöbod/tillkommande lokal.

Lägga ut fotografier i en databas som nås via Hembygdsföreningens hemsida.

Fortsätta att intervjua björköbor om vår historia. Samordna – tillgängliggöra intervjuer gjorda av

Klas Eliasson

Tryck av almanackor med motiv från Björkö.

Samla in gamla recept och sammanställa till ett häfte.

Fortsätta att vårda och katalogisera skänkta föremål och dokument.

Arbeta med unga personer och fånga deras intresse för hembygdens historia.

Samarbeta och bilda nätverk med andra hembygdsföreningar i Öckerö kommun.

Deltaga i Björkö Samverkansgrupp och där samarbeta med föreningar, företag och kyrkor på

Björkö. Detta för att göra Björkö attraktivt för dess innevånare och turister.

Deltaga i Öckerö kommuns workshop gällande vår natur och vårt kulturarv.

Fortsätta ansöka om bidrag hos Studieförbundet Vuxenskolan.

Organisera arbetet i föreningen i arbetsområden.

 

Styrelse 2020

Carina Larsson        ordförande

Ritha Nodesjö

Rolf Samuelsson

Roy Andreasson

Anders Knutsson

Claes Lager

Sven Johansson        kassör

Lars-Gösta Alsterberg

Bengt Knutsson        sekreterare

Oscar Oscarsson

Majlis Lysell