Om oss

Björkö Hembygdsförening bildades 1988 och har sitt säte i öns äldsta skolhus byggt i slutet av 1800-talet. Vi har tagit på oss ansvaret

 

  att sköta den den gamla skolbyggnaden som är hembygdsmuseum och vävstuga

  att intervjua och dokumentera äldre öbors historia

  att samla in fotografier och sätta dem i ett lokalhistoriskt sammanhang

  att dokumentera militärens och Kustartilleriets påverkan på ön under krigs- och fredstid

  att dokumentera fiskets historia

  att vårda de fornminnen som finns

  att arbeta för öppna landskap

  att hålla hembygdsmuseet öppet för allmänheten 

 

Vi vill gärna se dig som medlem i vår Hembygdsförening. Medlemsavgiften är 150 kr/år (eller 200 kr för familj) och insättes på plusgiro 668315-5 eller Swishnummer 1233887569. Ange ditt namn eller familj!

 

 

MEDLEMSINFORMATION BJÖRKÖ HEMBYGDSFÖRENING OM HUR VI HANTERAR PERSONUPPGIFTER

 

Björkö Hembygdsförening hanterar personuppgifter utifrån Dataskyddsförordningens (DSF) krav.

 

För att vårt föreningsarbete skall fungera behöver vi, när det gäller vårt medlemsregister, hantera vissa uppgifter om våra medlemmar.

Vid anmälan till cirkel/kurs behöver vi personuppgifterna för att redovisa närvaro mm till respektive studieförbund.

 

Syftet med uppgifterna i föreningens medlemsregister är att kunna kontakta medlemmarna samt att kunna föra statistik över antal medlemmar. Medlemmarnas uppgifter registreras i medlemsregistret då årsavgiften är betald.

 

 

I föreningens medlemsregister framgår följande uppgifter:

 • År för inbetalning av årsavgift
 • För- och efternamn
 • E-postadress

 

I samband med kurs/cirkel registreras följande uppgifter.

 • Namn
 • Personnummer
 • Adress

 

Genom inbetald medlemsavgift eller anmälan till cirkel/kurs utgår vi från att du därmed godkänner att vi datalagrar dina uppgifter. Om du lämnar föreningen tar vi bort dina uppgifter, vill du bli medlem igen får du ansöka på nytt.

 

Föreningens kassör är medlemsansvarig och har tillgång till dina uppgifter.

Du kan kontakta medlemsansvarig om du vill:

 • kontrollera dina uppgifter
 • ändra adress
 • önskar få felaktiga uppgifter rättade
 • bli borttagen från register som föreningen hanterar
 • få ut information om var uppgifter finns lagrade
 
 

Verksamhetsplan Björkö hembygdsförening 2022

Under verksamhetsåret 2022 ska hembygdsföreningen dessutom:

Anordna Äggostens dag samt Adventsträff.

Delta i eventuellt Västerhavsveckan/ Konstrundan

Ha vävstugan öppen för gamla och nya deltagare.

Fortsätta med tisdagsträffarna där vi ska scanna, identifiera och dokumentera personer och miljöer

på gamla fotografier.

Fortsätta med studiecirkeln ”Husboken” som omfattar hus på Björkö fram till första världskriget och

sammanställa detta i en bok. Ett delmål är att göra den digital innan vi trycker boken.

Fortsätta med studiecirkeln ”Hembygd i landskapet”

Fortsätta med studiecirkeln ”Broderier”.

Fortsätta digitaliseringsarbetet.

Fortsätta undersöka möjlighet till sjöbod/tillkommande lokal

Lägga ut fotografier i en databas som nås via Hembygdsföreningens hemsida

Fortsätta att intervjua björköbor om vår historia. Samordna – tillgängliggöra intervjuer gjorda av

Klas Eliasson

Tryck av almanackor med motiv från Björkö

Fortsätta att vårda och katalogisera skänkta föremål och dokument

Arbeta med unga personer och fånga deras intresse för hembygdens historia

Samarbeta / bilda nätverk med andra hembygdsföreningar och Bohusläns Hembygdsförbund

Deltaga i Björkö Samverkansgrupp och där samarbeta med föreningar, företag och kyrkor på

Björkö. Detta för att göra Björkö attraktivt för dess innevånare och turister

Fortsätta ansöka om bidrag hos Studieförbundet Vuxenskolan

Organisera arbetet i föreningen i arbetsområden

Reparera och måla entrén på vår hembygdsgård.

Samarbeta med Göteborgs turistförening.

Anordna Äggostens dag samt Adventsträff.
Delta i eventuellt Västerhavsveckan/ Konstrundan
Ha vävstugan öppen för gamla och nya deltagare.
Fortsätta med tisdagsträffarna där vi ska scanna, identifiera och dokumentera personer och miljöer
på gamla fotografier.
Fortsätta med studiecirkeln ”Husboken” som omfattar hus på Björkö fram till första världskriget och
sammanställa detta i en bok. Ett delmål är att göra den digital innan vi trycker boken.
Fortsätta med studiecirkeln ”Hembygd i landskapet”
Fortsätta med studiecirkeln ”Broderier”.
Fortsätta digitaliseringsarbetet.
Fortsätta undersöka möjlighet till sjöbod/tillkommande lokal
Lägga ut fotografier i en databas som nås via Hembygdsföreningens hemsida
Fortsätta att intervjua björköbor om vår historia. Samordna – tillgängliggöra intervjuer gjorda av
Klas Eliasson
Tryck av almanackor med motiv från Björkö
Fortsätta att vårda och katalogisera skänkta föremål och dokument
Arbeta med unga personer och fånga deras intresse för hembygdens historia
Samarbeta / bilda nätverk med andra hembygdsföreningar och Bohusläns Hembygdsförbund
Deltaga i Björkö Samverkansgrupp och där samarbeta med föreningar, företag och kyrkor på
Björkö. Detta för att göra Björkö attraktivt för dess innevånare och turister
Fortsätta ansöka om bidrag hos Studieförbundet Vuxenskolan
Organisera arbetet i föreningen i arbetsområden
Reparera och måla entrén på vår hembygdsgård.
Samarbeta med Göteborgs turistförening.

 

Styrelse 2022

Bengt Knutsson, sekr.

Birgitta Holmer                                       

Carina Larsson, ordf.

Claes Lager                        

Laila Enfors, vice sekr.                             

Lars-Gösta Alsterberg                             

Majlis Lysell                                            

Oscar Oskarsson vice ord                        

Ritha Nodesjö                                         

Rolf Samuelsson                                     

Sven Johansson, kassör      

 

Organisatinonsnummer 857209-7460