Projekt

Genomförda projekt

 

Hembygdsprojekt 1984

 

På Björkö har under våren 1983 21 personer träffats en gång i veckan i biblioteket för att gemensamt i studiecirkelform dokumentera sin ös historia. Två cirklar har arbetat med särskilda uppgifter. En grupp har arbetat med Ortnamn och Uttryck på ömål. Den andra cirkeln har behandlat Kvinnans roll i det Bohuslänska samhället. Man har utgått från erfarenheter, minnen, sägner, intervjuer, foton och olika dokument. I denna delrapport finns bl.a. lokala benämningar på platser, vikar och öar kring och på Björkö och 12 djuplodande intervjuer med kvinnor från Björkö. 

 

Björköhus från sekelskiftet 1900

I en studiecirkel 1996 genomfördes en inventering av björköhus byggda före eller omkring sekelskiftet 1900. 16 personer deltog. Man undersökte ägoförhållanden, registrerade tidstypisk interiör och speciell utsmyckning på utsidan. Man redogjorde för om- och tillbyggnader. Man vaskade fram foton från tidigt 1900-tal och tog nya. Och mycket mera. (Finns i Hembygdsgården)

 

Klassfoton under 1900-talet

Elevfoton från 1908 och framåt samlade i bokform. Smakprov här. (Finns att köpa i Hembygdsgården)

 

Pälsdjursuppfödning på Björkö

Den förste som blev pionjär på vår ö för denna något ovanliga näringsgren var Bernt Rabe. År 1944 startade han farmen men bara två år senare var flera farmer på väg att uppföras. När vi var som flest fanns det åtta anläggningar på ön. (Harry Eriksson). Smakprov här. (Finns att köpa i Hembygdsgården)

 

När militären intog Björkö

Projektet genomfördes huvudsakligen mellan åren 2001 och 2006 och satte livet på Björkö under krigsåren i ett historiskt sammanhang. I arbetet deltog  Stig Oleniusson, Ture Eriksson, Göran Torin, m.fl. Resultatet blev drygt 450 sidor av artiklar, injtervjuer och foton samlade i tre pärmar. S makprov här. (Finns i Hembygdsgården)

 

Från Gillholmen till Björkö

En berättelse om släkten Gillholm. Denna sammanfattning bygger på en släkthistoria som Leif Bengtsson gjorde i början av 1990-talet och slutfördes av Lena och Bengt Knutsson 2009. Smakprov här. (Finns att köpa i Hembygdsgården)

 

Ishuset på Björkö

Vi försökte pränta ner hur ishanteringen gått till på Björkö innan och efter bygget av ismagasinet. Några äldre björköbor intervjuades och vi sökte information också på annat håll. Det kändes viktigt att denna historia inte föll i glömska. (Anna-Lena Helling och Joakim Pettersson)  Smakprov här . (Finns att köpa i Hembygdsgården)

 

   Affärer på Björkö förr i tiden

En utställning från 2020

 

Spanska sjukan på Björkö

En smmanställning av Claes Lager

 

Hembygden i landskapet

Ansvarig: Claes Lager.

Deltagare: Ritha Nodesjö, Laila Enfors,
Bengt Knutsson och Carina Larsson. 

I samarbete med Landskapsobservatorium Västra Götaland 

 

 


 

 

Pågående projekt

 

Äldre hus på Björkö

En uppdatering av och tillägg till Björköhus från sekelskiftet 1900.

Ansvariga är Christer Alexandersson, Roy Andreasson, Rolf Samuelsson, Claes Barlind, Bengt Knutsson och Sven Johansson.

Delrapporter

 Västergård/Bångegård  A 

Västergård/Bångegård B

Skarvik Norr

Skarvik Söder
 

Mejla oss gärna om Du hittar felaktigheter! bjorkohembygd@gmail.com

 

Uppbyggnad av Fotodatabas

Gamla fotografier scannas, sorteras och dateras. Personalia knyts till dessa där så är möjligt. Ansvariga är Rolf Samuelsson, Roy Andreasson och Claes Barlind.

 

Broderier

Vi börjar med en inventering av broderier fram till 1960. Vi tar tacksamt emot historien bakom dessa både värdefulla och intressanta handarbeten. Allt kommer att samlas i vår fotodatabas med tillhörande information om broderiet. Ansvariga Carina Larsson, Ritha Nodesjö, Ewa Wennberg Sven Johansson och Claes Lager. (Fotona finns i  FOTODATABASEN )

Lite Historik (om Väggbonader)

Syföreningar på Björkö